Får du ikke logget på?

Denne framgangsmåten gjelder Internet Explorer 6. Bruker du noe annet, ta kontakt med Simen.

  • Skriv ut denne siden (Ctrl+P) så du kan følge punktene selv om de blir borte fra skjermen.
  • Velg meny Verktøy -> Alternativer for Internett... (engelsk: Tools -> Internet options)
  • Velg arkfane Generelt (engelsk: General)
  • Klikk "Slett informasjonskapsler" (engelsk: "Delete cookies"), deretter OK
  • Lukk Internet Explorer, åpne en ny og prøv innlogging.
  • Hvis det fortsatt ikke virker: Prøv å logge deg inn på denne siden istedet.